Zibilla noir & Zanet noire z Altheyrosei

AKTUALIZACE: 23. 3. 2008 neděle

HOME SIBILKA PÉČE VZPOMÍNÁME OSTATNÍ GUESTBOOK
O NÁS ZANETKA FOTOGALERIE POTKÁNCI ODKAZY KONTAKT

Chovnost

- Do sekce "Chovnost" jsem zařadila výsledky vyšetření, které byly nutné pro Sibčino uchovnění + bonitační kartu. Jsou to jen vypsané výsledky, ale na požádání mohu samozřejmě zaslat na e-mail i originál ;o).

PROTOKOL O VYŠETŘENÍ ZVÍŘETE NA LUXACI ČÉŠKY

Datum: 13. 4. 2005

Výsledek vyšetření / stupeň postižení:

- pravá končetina: 1 (jedna)

- levá končetina: 0 (nula)

Jméno posuzovatele - veterinárního lékaře: Poživil


DOKLAD O OFTALMOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ

Vyšetření:

Datum: 28. 6. 2006

Metody: přímá oftalmoskopie, funduskamera

Výsledek:

Zvíře - JE PROSTÉ - klinických příznaků typických pro dědičná oční onemocnění uvedená níže. (( Microphthalmie, Palpebrální aplazie / Kolobom, Atrezie punct. lacrimale, Perzistentní pupillární membrána, Goniodysplazie / Glaukom ( prim. ), PHTVL / PHPV, CEA, RD, Entropium, Ektropium / Euryblepharon, Distichiasis, Korneální dystrofie, Katarakta, Luxace čočky, PRA ))

Vyšetření provedl: MVDr. Jiří Beránek


BONITAČNÍ KARTA PRO PUDLY

Tělesné rozměry

 

Tělesná stavba

 
kohoutková výška 38 index formátu 108
šik. délka trupu 41 index výšky 54
délka př. nohy 20,4 index délky hlavy 42
délka hlavy 15,8 index nos. hřbetu 84
délka lebky 8,8 index šířky hlavy 43
délka nos. hřbetu 7,4    
šířka hlavy 6,8    

***

1 Varlata

 /

7 Barva oka

0 - černé

13 Nesení ocasu

0 - správně

19 Barva srsti

0 - standardní

2 Popis chrupu

0 - úplný

8 Ucho

2 - ke koutku

14 Pánevní končetiny

0 - správné úhlení

20 Srst

0 - hustá - pružná

3 Skus

0 - nůžkový

9 Krk

0 - normální

15 Hrudní končetiny

1/7 - rozbíhavý postoj tlap / volné nadprstí

21 Krok

0 - typický taneční

4 Hlava

0 - ušlechtilá

10 Hřbet

0 - standardní

16 Tlapky

0 - korektní

22 Povaha

0 - klidný. přátelský

5 Čenich

0 - dlouhý

11 Záď

0 - korektní

17 Hrudník

0 - výborný

23 Vady typu

 /

6 Oko

0 - mandlové

12 Nasazení ocasu

0 - správné

18 Pigment

0 - všeobecně sytý

24 Celkový dojem

0 - elegantní

25 Výsledek bonitace

0 - P ( 0 = chovný)

Doplňující poznámky: 3 - řezáky v dolní čelisti nestojí v jedné řadě

LP 1/0


ZPĚT